Đầu tư hay đầu cơ

Chào các bạn!

Khi bước vào thị trường này bạn phải biết nó là thị trường đầu cơ, chứ không phải đầu tư.

 

Đầu cơ giúp chúng ta kiếm tiền nhanh chóng, đối với thị trường này chúng ta có thể kiếm

 

tiền nhanh nhưng cũng mất rất nhanh. Vậy làm gì để giữ tiền? Muốn kiếm tiền trước hết các

 

 

bạn phải học cách "giữ tiền" để giữ được tiền các bạn phải giữ cho "cái đầu lạnh"  để giữ cho

 

cái đầu lạnh bạn phải có "Lòng tham lạnh lùng".

Ai chấp nhận rủi do

Làm thế nào giành phần thắng